Basisschool De Schans – De Luchtballon streeft naar een individuele aanpak. Het erkennen van diversiteit is van cruciaal belang hierin. Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

Elk kind is uniek, iedereen is gelijkwaardig. Op onze scholen zorgen we ervoor dat de individuele mogelijkheden van elke lerende tot hun recht komen. Iedereen heeft recht op gelijke ontwikkelingskansen. Via individueel gericht onderwijs zoekt en voedt ons schoolteam de mogelijkheden die aanwezig zijn in ieder van de kinderen en brengt ze op hun eigen manier en tempo tot ontwikkeling.

Aangezien wetenschap en technologie steeds belangrijker worden in onze dagelijkse maatschappij kiest onze school ook resoluut voor STEM-onderwijs.

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020. Wij willen met onze school mee de basis leggen voor de toekomst van onze leerlingen.

individuele-business-coaching_web

“Een goede school is een school die ernaar streeft haar leerlingen verder te brengen dan vanuit de beginsituatie verwacht kan worden”

GO! Next Schans-Luchtballon

Schansstraat 137 | Kortstraat 19
3550 Heusden-Zolder
011 57 26 51
directie@schansluchtballon.be
GO-next_Wit-Welbevinden-150x150
GO-next_Wit-Maatschappelijke-meerwaarde-300x300
GO-next_Wit-Motivatie-150x150