Ontwerp zonder titel (2)

Aandacht voor taal

In onze visie streven we naar een onderwijssysteem waarin taal een centrale rol speelt. Taal is namelijk de sleutel tot communicatie, kennisoverdracht en persoonlijke groei. We geloven dat een sterke taalvaardigheid de basis legt voor succes in alle vakgebieden en in het leven als geheel. Zo proberen we te zorgen voor een inclusieve leeromgeving waarin alle leerlingen zich veilig voelen om zich uit te drukken en te oefenen met taal. We willen dat elke stem gehoord wordt en dat leerlingen worden aangemoedigd om hun gedachten en ideeën op een effectieve manier te verwoorden.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid op school betekent dat elke leerling wordt gezien, gehoord en gewaardeerd. We willen dat onze leerlingen leren om anderen te respecteren en te waarderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie of beperkingen. Daarnaast zetten we ons in voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. We erkennen dat iedereen unieke talenten en behoeften heeft en we streven ernaar om een gepersonaliseerd leertraject te bieden dat inspeelt op individuele capaciteiten en leerstijlen van elk kind.

Leerplezier

Leerplezier houdt in dat leerlingen geïnspireerd en gemotiveerd zijn om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. We willen een omgeving creëren waarin nieuwsgierigheid wordt aangemoedigd, waarin leerlingen worden uitgedaagd om vragen te stellen en te verkennen. We willen dat onze leerlingen zich enthousiast voelen over leren en gemotiveerd zijn om hun volledige potentieel te benutten. Dit via een positief en ondersteunend schoolklimaat. Hierin creëren we de ruimte waarin falen wordt gezien als een leerkans en waarin leerlingen worden aangemoedigd om door te zetten, zelfs als iets moeilijk lijkt.

Sociaal sterk

We geloven dat het bevorderen van sociale vaardigheden en het opbouwen van gezonde relaties essentieel is voor het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit is niet alleen belangrijk voor de schooljaren, maar ook voor het latere leven. Daarom integreren we actief sociaal-emotioneel leren in ons curriculum. We bieden leerlingen de mogelijkheid om te reflecteren op hun eigen emoties, empathie te ontwikkelen en positieve relaties op te bouwen. We leren hen ook om verantwoordelijke burgers te zijn die bijdragen aan de gemeenschap en zich bewust zijn van de impact van hun gedrag op anderen.

“Een goede school is een school die ernaar streeft haar leerlingen verder te brengen dan vanuit de beginsituatie verwacht kan worden”

GO! Next Schans-Luchtballon

Schansstraat 137 | Kortstraat 19
3550 Heusden-Zolder
011 57 26 51
directie@schansluchtballon.be
GO-next_Wit-Welbevinden-150x150
GO-next_Wit-Maatschappelijke-meerwaarde-300x300
GO-next_Wit-Motivatie-150x150