Zorgcoördinator

Als zorgcoördinatoren streven wij ernaar om de kinderen alle kansen te geven om zich te kunnen ontplooien. Om dit te bereiken werken wij aan een warm en veilig school- en klasklimaat. We trachten ons te verplaatsen in de leefwereld van het kind en houden rekening met hun interesses, noden en mogelijkheden in het doorlopen van hun schoolloopbaan.

We ondersteunen leerkrachten in het begeleiden van de kinderen en het uitoefenen van de dagelijkse klaspraktijk. We beschouwen hierbij de ouders als zeer belangrijke partners in samenwerking met CLB en externe hulpverleners om elk kind op maat te begeleiden.

icon_zorgen
clb

CLB

CLB GO! Next wil een huis van vertrouwen zijn voor leerlingen, ouders en scholen. Wij verbinden en werken samen om voor leerlingen de beste kansen te creëren . Met scholen maken wij heldere afspraken binnen een continuüm van onderwijszorg. Vanuit een onafhankelijke positie bijten wij ons vast in belangen van leerlingen.  We werken op vraag en hebben beroepsgeheim. Vanaf 12 jaar is er toestemming van de jongere zelf nodig.

Elke vraag is welkom bij ons en leiden wij toe naar een gepast aanbod in onderwijs, welzijn of gezondheid. Aarzel niet ons te contacteren!

Bij onderwijs -gerelateerde zorgvragen geven wij informatie en advies, ondersteunen wij leerkrachten en zorgteams, voeren wij handelingsgerichte onderzoeken uit en begeleiden leerlingen in de context van de school en het gezin. We werken aanklampend in verontrustende situaties. We bevorderen de gezondheid van de leerlingen door het organiseren van de systematische contacten (de vroegere medische consulten),vaccinaties en nemen beschermende maatregelen bij besmettelijke ziekten.

We werken interdisciplinair in zelfsturende teams die een groep van scholen begeleiden. Elke school heeft een vaste ankerfiguur .

www.clbgohasselt.be.

O-Team

Het M-decreet streeft naar inclusief onderwijs waar alle leerlingen, ook die met specifieke onderwijsbehoeften, zich binnen reguliere scholen maximaal kunnen ontwikkelen. Het ondersteuningsteam is een belangrijke schakel om inclusief onderwijs te realiseren. Dit multidisciplinair teambevat leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, orthopedagogen …

Om recht te hebben op ondersteuning door het ondersteuningsteam, moet de leerling in het bezit zijn van gemotiveerd verslag of verslag. Een aanmelding gebeurt steeds in samenspraak met ouders, leerling, school en CLB. Dit zorgteam maakt in overleg een schets van de juiste noden. Het ondersteuningsteam koppelt de juiste ondersteuner op basis van expertise.

De ondersteuning kan leerling-, leerkracht- of teamgerichtzijn en beoogt een positief effect op de klasvloer.De intensiteit van de ondersteuning hangt af van de onderwijsbehoeftenen is flexibel op basis van de nood.

Het ondersteuningsnetwerk tracht te werken als eentransparantorgaan. Dit wil zeggen dat er gecommuniceerd wordt met school, ouders en CLB als een zorgnetwerk rond de leerling. Samen stellen we een plan van aanpak op dat op gepaste momenten geëvalueerd en bijgestuurd wordt om een antwoord te geven op de specifieke onderwijsbehoeften.

Samen staan we sterker!

Ondersteuning-op-maat-tr

GO! Next Schans-Luchtballon

Schansstraat 137 | Kortstraat 19
3550 Heusden-Zolder
011 57 26 51
directie@schansluchtballon.be
GO-next_Wit-Welbevinden-150x150
GO-next_Wit-Maatschappelijke-meerwaarde-300x300
GO-next_Wit-Motivatie-150x150