Kopie van Ontwerp zonder titel (1)

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator ondersteunt leerkrachten in het begeleiden van de kinderen en het uitoefenen van de dagelijkse klaspraktijk. Zij zijn het eerste aanspreekpunt wanneer er een zorgvraag is en ze fungeren als contactpersoon tussen ouders, CLB, O-team en andere externe partners. Op deze manier bewaken zij het traject van elke leerlingen en trachten zij elk kind een kans te geven zich te ontplooien op zijn of haar eigen manier.
Dankzij onze zorgcoördinatoren kan zorg op maat van elk kind gerealiseerd worden.

Ontwerp zonder titel (8)

Centrum voor LeerlingBegeleiding

Het CLB is een centrum dat informatie, hulp en begeleiding op vraag aanbiedt aan leerlingen, ouders en scholen vanuit een onafhankelijke positie. Ze werken volledig gratis. Ons CLB begeleidt de leerlingen uit Scholengroep GO! Next. Om een volledig beeld van de leerlingen te kunnen bekomen, werken we multidisciplinair. Dit team helpt de scholen, ouders en leerlingen met: leermoeilijkheden, onderwijsloopbaan en studiekeuze, preventieve gezonheidszorg en psychosociale welbevinden op school.
Via onderstaande knop kan u meer info lezen op de website van het CLB GO! Next.

Ontwerp zonder titel (7)

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam streeft naar inclusief onderwijs waar alle leerlingen, ook die met specifieke onderwijsbehoeften. Ze gaan uit van de verbondenheid van mensen om zo met verschillen om te gaan en gelijke kansen te kunnen creëren. Vanuit de gedachte van gelijkwaardigheid en partnerschap trachten ze samen met het schoolteam tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsnoden van leerlingen. Hun doel is het handelingsbekwamer maken van leerkrachten/schoolteams opdat zij zelfstandig aan de slag kunnen gaan met leerlingen met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften.
Via onderstaande knop kan u meer info lezen op de website van het O-team.

Ontwerp zonder titel (9)

GO! Next Schans-Luchtballon

Schansstraat 137 | Kortstraat 19
3550 Heusden-Zolder
011 57 26 51
directie@schansluchtballon.be
GO-next_Wit-Welbevinden-150x150
GO-next_Wit-Maatschappelijke-meerwaarde-300x300
GO-next_Wit-Motivatie-150x150